Izraēlas NVO "Access Israel"

Izraēlas NVO "Access Israel"

Izraēlas NVO "Access Israel" ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veicina viņu iekļaušanu un iekļaušanos visās dzīves jomās. Organizācija tika izveidota 1999. gadā, un kopš tā laika aktīvi rada sociālas pārmaiņas, tostarp piedaloties likumu izstrādē un ieviešanā. "Access Israel" dalās ar savu pieredzi visā pasaulē un 2016. gadā tika nominēta arī par īpašo padomnieku pieejamības jautājumos ANO.