Agrita Kiopa

Agrita Kiopa

Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore

Pēdējos piecus gadus Agrita Kiopa bija Izglītības ministrijas valsts sekretāra vietniece un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore, bet sākot ar jūliju uzsāks darbu kā Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore. Agritai Kiopa Latvijas Universitātē ir ieguvusi maģistra grādu politikas zinātnē, bet Sirakūzas Universitātē Ņujorkā – maģistra grādu sabiedrības vadībā. Džordžijas Tehnoloģiju institūtā iegūts doktora grāds sabiedrības vadībā.