Vladislavs Vesperis

Vladislavs Vesperis

PKC vadītāja vietnieks

PKC vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs, ekonomikas zinātņu doktors. Pārstāv Latviju Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Valsts kapitālsabiedrību un privatizācijas prakses darba grupā, ir ievēlēts šīs darba grupas Vadības biroja sastāvā. Viens no valsts kapitālsabiedrības pārvaldības reformas virzītājiem, vadot valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās pirmo izvērtējumu, koordinējot OECD rekomendāciju īstenošanu Latvijas iestāšanās OECD procesā un izstrādājot Latvijas tiesisko regulējumu un vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai. Piedalījies arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam Latvija2030, Nacionālā attīstības plāna NAP2020 un citu nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanas uzraudzībā.