Jānis Ratkevičs

Jānis Ratkevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Valsts informācijas sistēmu nodaļas vecākais konsultants

Strādā pie portāla www.data.gov.lv izveides.