Christian Albrekt Larsen

Christian Albrekt Larsen

Profesors Sociālo zinātņu fakultātē

Specializējas jautājumos par to kā atvērtās ekonomikas modelī un multikulturālā vidē veicināt sabiedrības saliedētību. Savā akadēmiskajā darbā apliecina, ka “Ziemeļvalstu modeļa” pieeja joprojām spēj sniegt daudzsološas atbildes uz šo fundamentālo jautājumu. Starptautiskā līmeni atzīts viņa pētījums par labklājības modeļiem, kas veicina sabiedrības atbalstu cīņā pret nabadzību un palielina sabiedrības uzticēšanos.