Inga Millere

Inga Millere

VBTAI pārstāve

Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas vadītāja