Sandra Dzenīte - Cālīte

Sandra Dzenīte - Cālīte

Audžumamma un "Zvannieku māju" saimniece

Zvanniekos kopš pirmās dienas un arī šodien – katru dienu.