Liesma Ose

Liesma Ose

domājošs cilvēks, kam nav vienalga

Mīlestība uz cilvēkiem un pasaules mainīšanas uz labu dziņa liek darboties izglītības, integrācijas, sociālās politikas laukos.
Ticība: izglītībai.
Īpašas pazīmes: uzticēšanās.