Inna Šteinbuka

Inna Šteinbuka

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Latvijas Universitātes profesore