Vladislava Šķēle

Vladislava Šķēle

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja