Atpakaļ

Anda Laķe

Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, socioloģijas doktore un vadošā pētniece

Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Kultūras un mākslu institūta vadītāja, profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) un vadošā pētniece. Kopš 1986. gada strādājusi Latvijas augstskolās par pasniedzēju un vadījusi pētniecības projektus. Zinātniskās intereses ir saistītas ar sociālo un humanitāro zinātņu pētījumu metodoloģiju, tostarp sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma un mākslā balstītu pētījumu metodēm. Pēdējos gados piedalījusies un vadījusi vairākus akadēmiskus pētniecības projektus par nemateriālo kultūras mantojumu, kā arī veikusi citus ar kultūras un radošo sektoru saistītus pētījumus. Pētniecībā interesē arī kultūras un mākslas nozīme sabiedrības attīstībā, kā arī radošo personu un citu darba tirgus segmentu mūsdienu nodarbinātības jautājumi. Pēdējo gadu pētnieciskā darbība cieši saistīta ar aktuālo kultūras nozares problēmu pētniecību, kas ietver virkni Latvijas kultūras organizāciju, tai skaitā Kultūras ministrijas pasūtītu pētījumu vadību vai līdzdalību. Pēdējo gadu pieredze lietišķo/līgumpētījumu izstrādē ir saistīta ar nozīmīgu kultūras programmu un politikas plānošanas dokumentu novērtēšanu un izstrādi nacionālā mērogā. Vadīti vairāki Latvijas pašvaldību (Kuldīgas novada, Ventspils novada, Jelgavas pilsētas, Liepājas pilsētas) pasūtīti pētījumi un kultūrpolitikas plānošanas dokumentu izstrāde.

Pasākumi

Anda Laķe
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri