Anda Laķe

Anda Laķe

profesore, LKA prorektore zinātniskajā darbā, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja