Edvīns Krastiņš

Edvīns Krastiņš

Ārsts psihiatrs – narkologs

Piedalījos atkarībās nonākušo pusaudžu rehabilitācijas kolektīva “Saulrīti” izveidē un pusaudžu rehabilitācijā. Ilgus gadus darbojos atkarīgo personu ārstēšanā gan stacionārā, gan ambulatori Straupes Narkoloģiskajā slimnīcā. Šobrīd – ārsts narkologs Strenču Psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Strādāju ar HIV inficētiem, atkarīgiem pacientiem Latvijas Infektoloģijas centrā.
Latvijas Pārrunu vedēju asociācijas dibinātājs.