Natālija Krama

Natālija Krama

Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore

Rūpējos, lai bibliotēkas brīnišķīgajiem darbiniekiem ir labi darba apstākļi un prieks nākt uz darbu, un - lai bibliotēkas lietotāji šeit saņemtu daudzveidīgu un kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu!