Iveta Ritere

Iveta Ritere

Lietvedības nodaļas galvenā speciāliste (iesniegumu pieņemšanas jautājumos)