Inta Nolle

Inta Nolle

Stratēģiskās analīzes un politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste