Jānis Šiliņš

Jānis Šiliņš

vēsturnieks

Dzimis vēl padomju laikos un pēta Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas vēsturi. Pirms tam padziļināti interesējusi Gruzijas un Japānas vēsture, kā arī Atmodas laiks Latvijā. Pēc vēstures studijām interešu lokā arī 1. pasaules karš, Latvijas Neatkarības karš, latviešu 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma kultūras vēsture un ekonomikas vēsture. Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes loceklis.
Labprāt piedalās dažādos vēstures popularizēšanas pasākumos, arī šajā.