Ēriks Jēkabsons

Ēriks Jēkabsons

vēsturnieks

LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks; 18 grāmatas, 250 zinātniski raksti, 40 recenzijas, 350 populārzinātniski raksti, 160 referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā, Polijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Igaunijā, ASV, Rumānijā, Moldovā, Čehijā, Francijā, Vācijā, Ukrainā.
Bez vēstures nevaram saprast mūsdienas.