Ilmārs Vamzis

Ilmārs Vamzis

FranklinCovey Latvia sertificēts un pieredzējis treneris

FranklinCovey Latvia sertificēts un pieredzējis treneris un 7 paradumu vēstnieks, kurš trenē caur savu pieredzi un prot sniegt cilvēkiem pārliecību par saviem spēkiem.
Viens no pieredzējušākajiem FC treneriem ar vairāk kā 20 gadu pieredzi biznesā, kuru ieguvis strādājot dažādos līmeņos - attīstot un vadot pārdošanas
komandas, biznesa attīstības projektus. Ilmāra pārliecība ir, ka ikvienam cilvēkam ir lemts atrast savu dzīves aicinājumu un atbildes uz galvenajiem dzīves jautājumiem, lai būtu apmierināts
ar sevi un justos harmonijā ar apkārtējo pasauli. Ilmāra interešu lokā ir ģimene un vēdiskā filozofija.