Roberts Putnis

Roberts Putnis

Partijas PROGRESĪVIE pārstāvis

Roberts nepārtraukti ir darbojies sabiedriski politiskajā laukā. Viņam aktīvi līdzdarbojoties, Latvijā ir tapušas virkne nozīmīgu nevalstisko organizāciju, kas joprojām iestājas par progresīvām idejām. Tādām pieskaitāma ne tikai Latvijā, bet Baltijā pirmā vienotās Eiropas ideju pārstāvošā jaunatnes organizācija "Klubs Māja — jaunatne vienotai Eiropai", kā arī Eiropas Kustība Latvijā un globālās pretkorupcijas organizācijas "Transparency International" meitas organizācija Latvijā "Sabiedrība par atklātību — DELNA". Roberta vadības laikā DELNA kļuva par vienu no Latvijas pilsoniskās sabiedrības līderēm, panākot virkni būtisku pārmaiņu sabiedrībā un politikā. Robertam ir bakalaura grāds politikas zinātnē un politologa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta Vidzemes Augstskolā, kā arī maģistra grāds mākslās, kas iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā Starptautiskā mediju un kultūras menedžmenta programmā. Roberta akadēmisko interešu uzmanības lokā ir mediju vide, sociālās konstrukcijas un reputācijas vadības jautājumi. Patlaban Roberts ir politiskās partijas PROGRESĪVIE biedrs.
28.06.2019.
00:00 - 02:00