Dana Narvaiša

Dana Narvaiša

Cēsu Jaunās pamatskolas attīstības vadītāja

Cēsu Jaunā pamatskola ir vecāku dibināta izglītības iestāde, lai bērniem ir pieejama mūsdienīga skola ar integrētu mācību pieeju. Dana piedalījusies skolas veidošanā un šobrīd uzņēmusies atbildību par skolas attīstību. Izaicināt pieņēmumus izglītībā, mainīt savu un apkārtējo domāšanu par izglītības procesiem, rast loģiskus un mūsdienām atbilstošus risinājumus, kas der Latvijas videi, skolēniem, pedagogiem ierobežotu resursu apstākļos, ir viņas šī brīža galvenais uzdevums.
Dana ir pārliecināta, ka šodien skolu uzdevums ir īstenot tādu izglītību, kas atbilst mūsdienu darba videi un tās prasībām. Īstenojot tagadni, skolēni nākotni nenokavēs.
Dana ir pedagogu līderības programmas "Iespējamā misija" absolvente. 2015. gadā ieguvusi apbalvojumu "TOYP Latvia" kategorijā "Ieguldījums bērnos, cilvēktiesības, miers pasaulē”, iekļuvusi Top 50 starptautiskajā skolotāju balvā “Global Teacher prize 2016” un ieguvusi balvu sociālās uzņēmējdarbības konkursā “Labas gribas uzņēmējs 2016”. Taču galvenais gandarījums ir augošā skola, tai skaitā vairāki desmiti ģimeņu, kuru lēmumā par pārcelšanos uz Cēsīm liela loma ir bijusi arī Jaunajai skolai."