Dana Narvaiša

Dana Narvaiša

Cēsu Jaunās skolas attīstības vadītāja

Jebkura organizācija ir tāda, kāds ir tās vadītājs, arī skola. Skatoties atpakaļ, redzu, ka Cēsu Jaunā skola ir gājusi visus tos pašus attīstības posmus, ko es savā personīgajā izaugsmē pēdējo 5 gadu laikā. Manuprāt, būt par skolas vadītāju nozīmē būt tādam, kādu sagaidām absolventu pēc jaunās kompetenču pieejas ieviešanas.
Dzīvē ir gadījies būt mēslos līdz ausīm pavisam tiešā un pārnestā nozīmē. Taču laiks ļauj šos notikumus pārvērst jautrās atmiņā, vērtīgā pieredzē un veido pozitīvu attieksmi pret dzīves izaicinājumiem