Ilze Birka

Ilze Birka

Sertificēta gastroenteroloģe un interniste

Konsultē pacientus VSIA Paula Stradiņa KUS un AS
Latvijas Jūras medicīnas centrā, apmāca topošos ārstus Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātē un mēģina saprast zarnu mikrobioma pasauli.