Roberts Ķipurs

Roberts Ķipurs

Rīgas 14.vakara maiņu vidusskolas vēstures skolotājs