Ireta Čekse

Ireta Čekse

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Izglītības pētniecības institūta pētniece

Dr.sc.administr., ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniece un docētāja, kuras zinātnisko interešu lokā ir pilsoniskās izglītības, sabiedrību un izglītības kopsakarību pētniecība. I. Čeksei ir vairāk nekā desmit gadu pieredze starptautiskajā salīdzinošajā pētniecībā, doktorantūras studiju ietvaros studējusi Arhus Universitātē, Dānijā. Pašlaik pētniece studē LU pēcdoktorantūrā (projekta nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/020), padziļināti pētot pilsoniskās izglītības līmeņa sakarības ar vērtību un drošības aspektiem.

CIK PILSONISKI KOMPETENTI MĒS, TIK STIPRA VALSTS
Pilsoniskā izglītība. Pilsoniskā kompetence. Drošība. Vērtības. Attieksmes. Jēdzieni, kuri mūsdienās ir līdzdalīgi jebkurai virtuālai un fiziskai telpai un jebkurai profesijai. Tie ir jēdzieni, kas veicina vai kavē ekonomikas, labklājības, izglītības un karjeras izaugsmi indivīda, grupas, valsts un pasaules līmenī. Latvijas skolēnu pilsoniskais līmenis, salīdzinājumā ar Baltijas jūras reģiona demokrātiskajām valstīm, ir viszemākais, bet starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, otrais vājākais. Savā pētījumā meklēju risinājumu, kas varētu sekmēt Latvijas šodienas – skolēnu – pilsoniskā izglītības līmeņa kāpumu, tādejādi palielinot valsts drošības aspektu un sekmējot kopējo sabiedrības vērtību veidošanos atbilstoši Rietumu demokrātijas vērtībām.