Arita Lauka, Mg. paed.

Arita Lauka, Mg. paed.

Skola2030 | Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides vecākā eksperte

Maģistra grāds pedagoģijā (Mg. paed.). Skolotāja ar 33 gadu pieredzi. Strādājusi par sākumskolas, angļu valodas un pirmsskolas skolotāju. Ir direktora vietnieces izglītības jomā, pirmsskolas vadītājas un izglītības metodiķes pieredze. Privātas pirmsskolas izglītības iestādes līdzdibinātāja.
Skolotāju tālākizglītības programmu autore, mācību vadītāja. Pieredzējusi Starptautiskā Bakalaurāta programmas pirmsskolas un sākumskolas skolotāju tālākizglītības semināru vadītāja un akreditācijas komandu dalībniece. Mācību līdzekļu autore. Profesionālās intereses: mācības jebkurā vecumā.