Liene Rolanda, MEd.

Liene Rolanda, MEd.

Skola2030 | Profesionālās pilnveides eksperte

Izglītības zinātņu maģistra (MEd) grāds, Erasmus+ ietvaros mācības Helsinku Universitātē, profesionālais bakalaura grāds izglītībā ar pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju. Kopš 2012.gada direktora vietniece izglītības jomā pirmsskolā, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā pamatskolā. Profesionālās intereses: pedagoğija un psiholoğija.