Maija Kāle

Maija Kāle

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece

Maija Kāle Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Latvijā atbildības jomas ir ilgtspējīga ekonomika, inovācijas un pētniecība, klimats un enerģija.
Esmu dalībniece ES Baltijas jūras reģiona bioekonomikas padomē, un īstenoju dažādus pasākumus Latvijā, kas ietver tādus jēdzienus kā bioekonomika un aprites ekonomika. 2016. un 2017. gadā rīkoju vairākus pasākumus par zināšanu pārnesi bioekonomikas jomā starp Latviju un Ziemeļvalstīm. Tāpat, nozīmīga darbības joma ir enerģētikas drošības un enerģētikas efektivitātes jautājumu risināšana Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionā.
2007. gadā pēc starptautiskā maģistra grāda sociālajās zinātnēs Albert-Ludwig universitātē Freiburgā iegūšanas esmu aktīvi piedalījusies projektu vadībā starptautiskos starpdisciplināros projektos par uzņēmējdarbības ilgtspēju un sabiedrības izglītības jautājumiem. 2002. gadā esmu absolvējusi Rīgas Ekonomikas augstskolu, 2012. gadā papildinājusi līderības prasme Zviedrijas institūta menedžmenta programmā.