Atpakaļ

Maija Kāle

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece

Kā vērtīborientētam cilvēkam Maijai ir ārkārtīgi svarīgi, lai ilgtspēja izietu ārpus teorētiskiem rāmjiem un atspoguļotos arī mūsu ikdienas izvēlēs. Maijai ir studējusi uzņēmējdarbību un starptautiskās attiecības, kas allaž ļāvis darboties dinamiskajās krustcelēs starp sabiedrisko, korporatīvo un pilsonisko sektoriem. Kopš 2016. gada Maija Kāle strādā par ilgtspējas un digitalizācijas padomnieci Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Latvijā. Viņas atbildības sfērā ir plašs jautājumu loks: viedās pilsētas, energoapgādes drošība, sadarbība 5G jomā, pārtikas vērtību ķēdes, bioekonomika un aprites ekonomika, kā arī dzimumu līdzsvars tehnoloģiju un enerģētikas nozarēs.
Maija Kāle
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri