Per Enerud

Per Enerud

grāmatas par Polu Olbergu “Visbīstamākais no emigrantiem” autors

Grāmatas par Polu Olbergu “Visbīstamākais no emigrantiem” autors ir bijušais zviedru televīzijas korespondents Maskavā, kā arī strādājis par preses atašeju Zviedrijas vēstniecībā Maskavā.