Kārlis Trušinskis

Kārlis Trušinskis

Asociētais profesors, kardiologs, Rīgas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centrs, Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedra