Irīda Morozova

Irīda Morozova

karjeras konsultante

Rīgas 25. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā un sociālā pedagoģe, skolā darbojas arī kā karjeras konsultante. Kopš 2011. gada Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra karjeras attīstības atbalsta kursu un semināru lektore. Organizējusi Karjeras nedēļu un karjeras izstādes Rīgas izglītības iestādēs. Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedre. Izstrādājusi skolēnu mācību materiālu “Karjeras izglītība 7., 8., 9. klašu skolēniem" un vadījusi seminārus Latvijas pedagogiem Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas mācību centra projektā “Esi līderis!”. Kopš 2017. gada darbojas kā pedagoģe – karjeras konsultante VIAA īstenotajā ES fondu karjeras izglītības projektā.