Oskars Kaulēns

Oskars Kaulēns

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietnieks

Būt skolas vadītājam nozīmē kaut ko daudz vairāk par to, kas ir ierakstīts amata aprakstā. Viņš ir piemērs, kuram citi gribētu līdzināties; viņš ir ideju ģenerators un motivators, kurš caur savu piemēru apliecina, cik daudz ir iespējams paveikt, ja nogaidīšanas vietā izvēlas darīt.