Peter Thisted Dinesen

Peter Thisted Dinesen

Politoloģijas profesors, Dānija

Pēters Tīsteds Dīnesens ir politoloģijas profesors Kopenhāgenas Universitātes Politoloģijas fakultātē. Pētera primārais pētījumu lauks ir sociālā uzticēšanās – cilvēkus vienojošās sociālās saites, kas motivē tos sadarboties kopējam labumam. Konkrētāk viņš pētījumos pievēršas tam, kā šis būtiskais sabiedrības resurss var tikt stiprināts vai grauts. Pētera pētījumu rezultāti rāda, ka labi funkcionējošas, nepartejiskas valsts institūcijas ievērojami palielina uzticēšanos. Tam par piemēru kalpo arī Dānijas piemērs, kur uzticēšanās līmenis kopš 20.gs. 80. gadiem ir sasniedzis nepieredzēti augstus rādītājus.