Jānis Liepiņš

Jānis Liepiņš

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks