Renāte Strazdiņa

Renāte Strazdiņa

Dr.sc.ing Microsoft Latvia valdes locekle

Renātei Strazdiņai ir vairāk kā 10 gadu pieredze vadības konsultāciju jomā — galvenokārt par jautājumiem, kas saistīti ar publisko sektoru, izglītību, Eiropas Savienību, informācijas sistēmām un biznesa procesiem. Iepriekš Renāte bija direktore Ernst & Young Baltic (EY) vadības konsultāciju departamentā, vienlaicīgi pildot Latvijas Publiskā sektora vadītāja lomu un dienvidaustrumu Eiropas reģiona (Central South Eastern Europe) izglītības sektora vadītāja lomu, strādājusi PwC un Balta. Tāpat Renātei ir plaša kompetence stratēģisku projektu vadībā, e-pakalpojumu procesu vadīšanā, IT sistēmu ieviešanas pārvaldībā un projektu auditos, kā arī IT stratēģiju izstrādē un ieviešanā.
Microsoft Latvia vadītājai ir doktora grāds inženierzinātnēs, kas iegūts Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātē un sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinībās. Renāte Strazdiņa ir Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece, IT kompetences centra Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virziena zinātniskā vadītāja un ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedrs.
Uzņēmumā Microsoft Latvia viņa ir atbildīga par pozitīvas pieredzes nodrošināšanu Microsoft klientiem un partneriem Latvijā. Viņa sadarbojas ar valdības vadītājiem, biznesa lēmumu pieņēmējiem un sabiedrības pārstāvjiem.
Microsoft Latvia vadītāja ir valdes locekle Latvijas Informācijas un Komunikāciju Asociācijā, kā arī Latvijas Amerikas un Rūpniecības Tirdzniecības kamerā.