Santa Krastiņa

Santa Krastiņa

Climate-KIC HUB Latvia Pioneers into Practice vadītāja

Vairāk kā 10 gadu pieredze nevalstisko organizāciju sektorā. Realizējusi sabiedrību izglītojošas aktivitātes par ilgtspējīgu, videi draudzīgu dzīvesveidu, mudinot uzņemties atbildību un līdzdarboties savas vides labiekārtošanā, vadot biedrību homo ecos:. 2017.gadā saņēma ASV valdības programmas “Community Solutions” stipendiju mācībām Ētiskas līderības institūtā un prakseivides organizācijā "Institute for Local Self-Reliance" Vašingtonā. Šobrīd Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju zināšanu kopienas Climate-KIC programmas Pioneers into Practice vadītāja.