Dr. geol. Jānis Karušs

Dr. geol. Jānis Karušs

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents

2010. gadā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte iegūts, bakalaua grāds ģeoloģijā. 2012. gadā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte iegūts, maģistra grāds ģeoloģijā ar izcilību. 2015. gadā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte iegūts doktora grāds ģeoloģijā. Doktora disertācija veltīta ģeofizikālajiem pētījumiem.
Pašlaik ir docents Latvijas Universitātē. Pētījumus veic ģeofizikas, tektonikas un glacioloģijas jomās.

Stāstījums būs par pirmo Latvijas zinātnieku īstenoto zinātnisko ekspedīciju uz Antarktīdu. Stāstījuma laikā klausītāji tiks iepazīstināti ar Antarktīdas pētnieku ikdienu, grūtībām ar kurām jāsaskaras veicot polāros pētījumus kā arī ar iegūto zinātnisko pētījumu nozīmību globālā kontekstā.