Zane Skuja

Zane Skuja

Zero Waste Latvija pārstāve

Pirms diviem gadiem aizsāka Zero Waste Latvija kustību, izveidojot diskusiju grupu Facebook, kas šobrīd pulcē vairāk kā 5000 biedru, ar mērķi rosināt cilvēkus samazināt ikdienā radīto atkritumu daudzumu. Šobrīd Latvijas Universitātē psiholoģijas maģistrantūrā pēta psiholoģiskos faktorus, kas motivē un attur cilvēkus rīkoties videi draudzīgi, piemēram, šķirot atkritumus. Studējusi psiholoģiju arī Skotijā un Nīderlandē, kur guvusi iedvesmu virzīt Latvijas iedzīvotājus uz pozitīvām pārmaiņām par labu apkārtējai videi, un ir pārliecināta, ka atslēga uz vides kvalitātes uzlabošanu ir cilvēku prātos. Strādā arī latviešu veidotā jaunuzņēmumā, iepriekš darbojusies sociālās uzņēmējdarbības sfērā kā projektu vadītāja.