Mārtiņš Niklass

Mārtiņš Niklass

SIA "ZAAO" RAAC Daibe attīstības vadītājs

Izglītība - vides zinātņu maģistrs, kopš 2007. gada strādāju atkritumu apsaimniekošanā.