Rita Bukovska

Rita Bukovska

Spāres internātpamatskolas direktore

Ritai ir sākumskolas skolotāja kvalifikācija ar tiesībām mācīt vizuālo mākslu. Strādājusi par darbācības skolotāju Amatas pamatskolā. Ieguvusi sertifikātu – tiesības mācīt speciālās izglītības programmās pamatizglītības pakāpē. Rita aktīvi iesaistās sabiedriskās dzīves pocesos esot „Amatas novada attīstības fonda” valdes priekšsēdētāja, biedrības BMX klubs „Cēsis” valdes locekle un Latvijas Sarkanā krusta Cēsu komitejas padomes locekle.