Inta Blūma

Inta Blūma

Biedrības Sirds Ceļš dibinātāja

Biedrības Sirds Ceļš dibinātāja, Vidzemes Retrītu Centra vadītāja, Facebook grupas Māja Meklē Cilvēku/Lauku dzīve radītāja, vairāku grāmatu autore un izdevēja.
Intai ir gan sociālo zinātņu bakalaura grāds reģionālajā attīstībā, gan ekonomiskā un psiholoģiskā izglītība.
Intas vadītā biedrība organizē dažādus sociālos projektus, privātās iniciatīvas un pasākumus, kuros lielu vērību pievērš bērnu un pusaudžu patiesajām vajadzībām un vēlmēm.