Kristīne Paisuma

Kristīne Paisuma

Drabešu Jaunās pamatskolas direktore

Kristīne ir sākumskolas un pamatskolas skolotāja. Strādājusi par direktora vietnieci mācību jomā un pirmsskolas metodiķi – Jūrmalas Alternatīvajā skolā un direktora vietnieci studiju darbā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā. Bijusi ārstata metodiķe Valsts izglītības satura centrā. Kristīnes vadībā Drabešu Jaunā pamatskola ir strap pirmajām skolām, kuras ievieš un pārbauda praksē jauno kompetenču izglītības metodoloģiju. Pēc Kristīnes uzskata, ka izglītības procesā jāievieš jaunas, personību pilnveidojošas darba organizācijas formas, kuras atbrīvos bērnu no nevajadzīga stresa, no bailēm kļūdīties, būt citādam, bet gan ļaus bērnam apzināties: “ko es zinu?”, mudinās atbildēt uz jautājumu: “ko es gribu zināt?” (liekot uzsvaru uz “gribu”), un, visbeidzot,veidos izpratni:“Kā es to uzzināšu?”. Tikai šādi var nodrošināt lietpratībā un kompetencēs balstītu, individualizētu izglītības satura apguves procesu, atbilstoši 21.gadsimta uzstādījumiem.