Sarmīte Pāvulēna

Sarmīte Pāvulēna

Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja