Baiba Martinsone

Baiba Martinsone

Latvijas Universitātes asociētā profesore, klīniskā psiholoģe un ģimenes terapeite

Latvijas Universitātes asociētā profesore, klīniskā psiholoģe un ģimenes terapeite. Kā vecākā eksperte projektā Skola2030 aktualizē sociāli emocionālās mācīšanās apzinātu iekļaušanu izglītībā. Sociāli emocionālās audzināšanas programmas autore. Piedalās starptautiskos un Latvijas mēroga pētījumos par sociāli emocionālās mācīšanās pieejas efektivitāti skolās, dažādiem skolas klimata aspektiem, skolotāju un skolēmu sociālajām un emocionālajām kompetencēm.