Ieva Lībiete

Ieva Lībiete

RSU Medicīnas vēstures institūta docente, RSU Anatomijas muzeja attīstības vadītāja