Arina Melse

Arina Melse

PhD, juriste, starptautisko publisko tiesību pētniece

Kopenhāgenas Universitātes starptautisko tiesu izcilības centra iCourts asociētā pētniece, Rīgas Juridiskās Augstskolas vieslektore, nevalstiskās organizācijas Baltic Human Rights Society valdes locekle un pētniecības vadītāja