Edmunds Jansons

Edmunds Jansons

Sabiedrības zinātņu jautājumu un ekonomikas procesu pētnieks.

Daudzgadu pieredze britu parlamentārā tipa debašu turnīros. Aizrauj Latvijas izglītības sistēmas attīstība un tās ietekme uz reģionu nākotni.
"Uzskata, ka visiem ir jāmācās ieklausīties, lai taptu saklausītiem."