Linda Vecgaile

Linda Vecgaile

Latvijas Bankas ekonomiste, makroekonomikas eksperte

Lindas darba pienākumos ietilpst Latvijas Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances attīstības un mijiedarbības ar citiem sektoriem analīze, kā arī piedalīšanās Latvijas tautsaimniecības attīstības analīzē, sniedzot ieguldījumu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektora aktuālo norišu vērtēšanā. Savukārt iepriekšējā pētnieciskā darbība bija saistīta ar eiro zonas inflācijas rādītāju analīzi un atsevišķu eiro zonas valstu tautsaimniecības attīstības izvērtēšanu un skaidrošanu.