Krista Kalnbērziņa

Krista Kalnbērziņa

Latvijas Bankas ekonomiste, finanšu tirgus eksperte

Kristas darbs Latvijas Bankā šobrīd saistās ar monetāro politiku. Viņa analizē eiro zonas valstu tautsaimniecībās un finanšu tirgos notiekošo un palīdz formulēt Latvijas Bankas prezidenta pozīciju Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas lēmumu pieņemšanai.