Agnese Cimdiņa

Agnese Cimdiņa

Sociālantropoloģe

Maģistra un doktora grādu sociālantropoloģijā ieguvusi Bergenas Universitātē Norvēģijā, specializējusies biznesa antropoloģijā. Padziļināti pētījusi reģionālo attīstību, lauku saimniecības, mazās inovācijas, ziemeļvalstu uzņēmumus un uzņēmējdarbību starpkultūru kontekstos. Ilgus gadus bijusi pasniedzēja Norvēģijas un Latvijas augstskolās un padomniece Norvēģijas vēstniecībā Rīgā. Patlaban strādā pie pēcdoktorantūras pētījuma par Ziemeļvalstu uzņēmumiem Tuvajos Austrumos un ir valdes locekle Norvēģijas Tirdzniecības Kamerā Latvijā.