Klinta Ločmele

Klinta Ločmele

Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte