Lāsma Stabiņa

Lāsma Stabiņa

Iekšlietu ministrijas nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos